Apsley, Judith, Xiaotao Zhang, Matteo Iacchetti, Iñaki Erazo Damian, Zhijing Liao, Gangqiang Li, Peter Stansby, Guang Li, Hugh Wolgamot, Christophe Gaudin, Adi Kurniawan, Xinan Zhang, Zifan Lin, Nuwantha Fernando, Chris Shearer, and Brad Saunders. (2023) 2024. “Integrated Hydrodynamic-Electrical Hardware Model for Wave Energy Conversion With M4 Ocean Demonstrator”. Proceedings of the European Wave and Tidal Energy Conference 15 (January). https://doi.org/10.36688/ewtec-2023-500.