Yang, Shun-Han, Yu-Chi Hung, Ray-Yeng Yang, Tien-En Hou, Ling-Ji Mu, Shen-Wei Huang, Jenhwa Guo, and Shueei-Muh Lin. 2023. “Dynamic Responses of a 1:5-Scale Ocean Current Energy Converter”. Proceedings of the European Wave and Tidal Energy Conference 15 (September). https://doi.org/10.36688/ewtec-2023-150.